Behandelingen en tarieven

Voor onze behandelingen hanteren we het standaardtarief van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Een bezoek aan de mondhygiënist valt onder de tandartsverzekering, afhankelijk van de polisvoorwaarden van je aanvullende tandartsverzekering. Dit betekent dat je mogelijk (een deel van) de kosten vergoed kunt krijgen. De specifieke codes die van toepassing zijn, kun je terugvinden in de polis van je verzekering.

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 15,78

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minute

€ 15,78

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 15,78

A10

Geleidings-, infiltratieen/of intraligamentaire verdoving

€ 17,60

A15

Oppervlakte verdoving

€ 9,15

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 204,16

T021

Grondig reinigen wortel, complex

€ 38,02

T022

Grondig reinigen wortel, standard

€ 28,16

Behandeling tot 18 jaar worden in de basis verzekering vergoed.

Meer informatie over de tarieven kunt u vinden op: www.allesoverhetgebit.nl, of www.mondzorgkosten.nl

Een gezonde sprankelende glimlach, elke dag weer!

Vragen over mijn aanbod? Bekijk de veel gestelde vragen of neem contact met mij op.